English Special

Only my eyes are alive

Narcisa Liliana Fărcaș
================
FLOARE DE LEMN
Sunt floare de lemn
În grădina pietrelor vetuste
Numai ochii îmi sunt vii
Să-mi păzească-efemer
Crucea din privighetori
Sunt floare de lemn
În palatul cameleonului pustnic
Viorile in mine se tem
De ochiul sinistrelor ciute
Uitate în trupul imensului semn al căderii
De surâsul culorilor vrute
Solare imperii topite
În drumul lor spre etern .
Stingher un poem se scrie
Pe ușa din spate
Iar floarea de lemn
Isi împletește privirea
Cu un iris din noapte.

FLOWER OF WOOD
I am a flower of wood
In the garden of ancient stones
Only my eyes are alive
To guard me- ephemeral
The cross of the nightingales
I am a flower of wood
In the palace of the hermit chameleon
The violins in me are afraid
By the eye of the sinister ciute
Forgotten in the body of the immense sign of the fall
By the smile of the colors wanted
Solar melted empires
On their way to eternity.
Stingher a poem is writen
On the back door
And the flower of wood
Intertwines his gaze
With an iris of the night.

Facebook Comments Box